Wpływ zanieczyszczeń na gleby

recykling poznań

Zanieczyszczenia gleby to wszelkie związki chemiczne, pierwiastki promieniotwórcze i mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach, obniżając jej jakość i wydajność.

A jak konkretnie wszelkie skażenia wpływają na stan gruntów? Przede wszystkim zanieczyszczona gleba ulega licznym przemianom pod względem czynników chemicznych, fizycznym i biologicznym, co rodzi kolejne anomalie i utrudnia prawidłowe funkcjonowanie świata przyrody.

Skażenia każdego rodzaju obniżają urodzajność gleby, czyli powodują zmniejszenie plonów, a także obniżenie ich jakości.

Ponadto doprowadzają do licznych zakłóceń w przebiegu wegetacji roślin, niszcząc roślinność zarówno pod względem walorów ekologicznych, jak i estetycznych.

Zanieczyszczenia gleby mogą przyczyniać się również do następowania korozji fundamentów budynków oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji inżynierskich.

Nie ulega wątpliwości, że problem degradacji gleb ma wpływ nie tylko na funkcjonowanie świata przyrody, ale również na prawidłowe prosperowanie sfer otaczających i podtrzymujących życie ludzkie.

Dlatego też warto walczyć z tym problemem i próbować spowalniać jego rozwój w przyszłości.