Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie

Elektrownie wiatrowe teoretycznie są niegroźne dla naturalnego środowiska oraz zdrowia ludzi, jednak mają na nie pośredni, niestety negatywny wpływ. Przede wszystkim chodzi tutaj o efekty akustyczne oraz optyczne generowane przez obracające się turbiny. Turbiny produkują nie tylko hałas słyszalny przez człowieka, ale także generują infradźwięki. Są to fale szkodliwe dla ludzkiego słuchu.

Poziom hałasów generowanych przez elektrownie wiatrowe jest zależny od przyjętej konstrukcji i waha się w granicach 100–107 dB przy turbinie. Hałas ten maleje w miarę oddalania się od niej. Częstotliwości infradźwięków mają natomiast częstotliwości 1–5 Hz. Ponieważ jednak są to fale długie to rozprzestrzeniają się na wiele kilometrów i przenikają nawet ściany betonowe.

W efekcie dźwięki z elektrowni wiatrowych są słyszalne nawet w oddalonych budynkach mieszkalnych. Szkodliwe dla człowieka są też efekty optyczne czyli tzw. efekt migotania cieni. Może być on bardzo uciążliwy dla wzroku i wywołać negatywne efekty.