Jak działa i jak zbudowana jest lodówka?

przecinarka TR 201E do płytek http://kupmeble.pl/

Najważniejszym elementem budowy każdej lodówki jest tak zwany agregat, inaczej zwany też sprężarką. Rolą tego elementu jest tłoczenia czynnika chłodniczego, zazwyczaj jest to freon. Taki agregat oczywiście nie działa ciągle, ale jest włączany tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność ponownego przetłoczenia freonu. Pracujący freon na przemian skrapla się i wyparowuje. Skraplając się oddaje energię cieplną w tak zwanym parowniku. Jest on na ogół skonstruowany w postaci długiej pozawijanej rurki znajdującej się z tyłu lodówki.

To właśnie z powodu skraplającego się freonu, lodówka się nagrzewa. Odparowywanie freonu następuje w parowniku, który jest przymocowany do komory chłodniczej. Komora ta z kolei znajduje się w tak zwanym zamrażalniku. W czasie parowania, czynnik chłodniczy pobiera energię cieplną z otoczenia w skutek czego następuje obniżenie się temperatury w komorze chłodniczej. Ważnym elementem budowy lodówki jest tak zwany termostat. Jest on na ogół zbudowany z zwiniętego drutu, który wydłuża się lub kurczy na wskutek zmian temperatury wewnątrz lodówki.