Ekologia w ruchach miejskich

Współczesne metropolie mają wiele swoich problemów, których rozwiązanie nie jest łatwe. Organa samorządowe nie zawsze są w stanie efektywnie wywiązywać się ze swoich zobowiązań i co czasami istotniejsze – nie są do końca skuteczne w diagnozowaniu problemów, wskazywaniu ich źródeł i proponowaniu recept. W realiach społeczeństwa otwartego pojawia się zatem pole do działania dla rozmaitych organizacji pozarządowych, również tych działających lokalnie. Ostatnich kilkanaście lat to dynamiczny rozwój tak zwanych ruchów miejskich, które są nastawione na szeroko pojętą rewitalizację miast na niwie społecznej, kulturalnej i obywatelskiej.

Coraz chętniej podejmują one również tematykę ekologiczną, bo w zatłoczonych aglomeracjach wyzwań związanych z dbaniem o przyrodę jest cała masa. Warto zatem z uwagą obserwować takich działaczy, a może nawet wspierać ich w pewnych aktywnościach, o ile rzecz jasna się z nimi utożsamiamy. Nie chodzi bowiem o to, aby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. Moda na bycie eko powinna być zawsze wyborem, a nie narzuconym obowiązkiem.