Ekologia jest trendy

Dbałość o środowisko naturalne i rozmaite działania obliczone na to, aby relacje pomiędzy przyrodą a nami układały się jak najlepiej – tak można określić zachowania, które łącznie uznawane są za przejawy bycia eko. Postawa proekologiczna stała się bardzo popularna w krajach zachodnich, co stanowi odpowiedź na lata intensywnej industrializacji, szerokiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zanieczyszczania planety na wiele innych sposobów. Pojawienie się w dyskursie publicznym idei zrównoważonego rozwoju sprawiło, że zaczęto zachęcać ludzi do określonych zachowań.

Ciężko przy tym stwierdzić, na ile moda na ekologię jest wynikiem oddolnej woli ludzi oraz działalności środowisk pozarządowych, a na ile wynika z mniej lub bardziej dyskretnej moderacji w wykonaniu politycznych decydentów. Pewne jest natomiast to, że polityczny kontekst istnieje i wszystko, co ma przedrostek eko- jest z nim jakoś związane. Faktem jest też to, że dla milionów ludzi na świecie to po prostu optymalna droga życiowa, która daje im wiele korzyści.