Czym są zanieczyszczenia środowiska?

W dzisiejszych czasach bardzo często poruszany jest temat zanieczyszczeń środowiska, które rozpatruje się zarówno z perspektywy ich przyczyn i skutków, jak i sposobów zapobiegania im.

A czym tak naprawdę są zanieczyszczenia środowiska? Zgodnie z definicją, zanieczyszczenia środowiska są to stany wynikające z wprowadzenia do wody, powietrza lub gruntu substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilości i składzie, które mogą ujemnie wpływać zarówno na człowieka i wszelkie organizmy żywe, jak przyrodę, glebę, klimat oraz wodę.

choroby.cywilizacja.com.pl

Ponadto zanieczyszczenia takie mogą wywoływać również inne niekorzystne zmiany, takie jak korozję metali.

Nie ulega wątpliwości, że zanieczyszczenia środowiska, które mogą mieć zarówno naturalne, jak i sztuczne źródła są niezwykle niebezpieczne zarówno dla organizmów żywych, jak i świata przyrody, który staje się bezbronny wobec chemicznych związków czy nadmiaru emitowanej energii, która doprowadza do jego stopniowej degradacji, która może być tragiczna i nieodwracalna w skutkach.